Salta el contingut

Salut i arquitectura

Autor: Anna Cunillera. Publicat a: Nova Conca, 6 de març de 2020. Temps de lectura: 2 minuts

La Chambre à Arles, by Vincent van Gogh, from C2RMF

Habitació a Arles, de Vincent Van Gogh. Font: Wikimedia Commons. Domini públic.

Sabíeu que passem el 80% del nostre temps en espais tancats i que, aquests estan fins a 10 cops més contaminats que els espais oberts? S'engeguen multitud d'iniciatives per aconseguir un aire menys net però no tant sovint es es parla de l'efecte sobre la salut de l'ambient interior dels edificis.

Diferents factors físics, químics i biològics influeixen en un espai interior més o menys saludable. Un espai interior poc saludable ens pot afectar a la salut negativament; al nostre abast tenim opcions fàcils i econòmiques per mitigar-ne els efectes perjudicials.

Factors biològics

Els fongs de floridura ens poden afectar les vies respiratòries i el sistema immunològic. Els fongs poden aparèixer en zones amb problemes de condensació, ponts tèrmics i també en obra nova, si s'ha construït ràpidament i no s'ha deixat suficient temps per a un bon assecat.

Els llevats són matèria orgànica que apareix en banys, gomes de rentadora, etc, i té un aspecte negre i llefiscós. Aquests poden afectar també al sistema immunològic i al tracte intestinal, també agreujar el problema de la candidiasi.

Bacteris, virus, alèrgens, els trobem en catifes, matalassos, en conductes de climatització bruts; poden entrar al nostre organisme per inhalació i per ingestió.

Recomanacions: evitar humitats, seguir pautes de ventilació dels espais interiors, mantenir una humitat interior entre el 40 i el 60 %, fer entrar llum natural a les estances, la qual és fungicida i antibacteriana, fer un manteniment i higiene de les instal·lacions, fer servir aspiradors amb filtres HEPA, que atrapen les partícules minúscules i fer servir materials higroscòpics. Un exemple d'això podria ser aplicar un revestiment interior d'argila o calç, si no a tot arreu, en una o dues parets. Aquests materials regulen la humitat i milloren la qualitat de l'espai interior.

Factors químics

Els famosos COVs, compostos orgànics volàtils, més lleugers que l'aire. L'olor de les flors és un COV natural, però els que preocupen són els artificials i químics, en pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, plàstics -formaldehid -, silicones, líquids hidrofugants, etc. Aquests ens afecten el sistema respiratori i nerviós, i també penetra al nostre organime per contacte i per ingestió.

Els COPs, compostos orgànics més pesats que l'aire, biocides de tractament de fustes, materials ignífugs, plastificants, etc. Aquests afecten el sistema nerviós, poden produir al·lèrgies i infeccions. Quan aquests materials entren en combustió, els seus efectes encara són pitjors, per això, en incendis, sovint hi ha més morts per intoxicació que per cremades.

Fibres i partícules, amiant, de fibres més petites que PM10, i nanomaterials, com la pols de tóners i altres fibres artificials amb fibres més petites que PM2,5 i que podem inhalar fàcilment.

Recomanacions: intentar evitar-los, escollir productes amb valors baixos. Algunes pintures i altres productes porten símbols que serveixen per identificar la quantitat de COVs que porten. També mantenir humitats del 40-60%, ventilar i mantenir temperatures no molt elevades.

Factors físics

El gas radó (ja en vaig parlar en un article anterior), l'electricitat estàtica, els camps elèctrics, els camps magnètics d'alta freqüència, la il·luminació, són alguns dels factors físics que també ens poden afectar negativament la salut. També podem aplicar solucions de baix cost per mitigar-ne els seus efectes, sovint es tracta de solucions de disseny, que no impliquen cap sobrecost.

L'electricitat estàtica la podem evitar utilitzant menys material plàstics i més materials naturals.

Recomanacions: És del tot recomanable instal·lar una bona connexió de terra als edificis, també en rehabilitacions. Els desconnectors de xarxa en les zones de descans també són útils. Procurem no tenir transformadors a prop de les zones de descans, i evitar el cablejat a prop dels capçals, o, com a alternativa, podem utilitzar cables apantallats. Els fluorescents, els leds i les xarxes wifi generen camps magnètics d'alta freqüència, si tenim el wifi a prop del dormitori, el podem apagar a la nit. La recomanació és seguir el principi ALARA, As Low As Reasonably Achievable, que es tradueix com tan baix com sigui possible. Principi també aplicable a la llum artificial, especialment la nocturna, ja que els valors massa alts poden afectar el nostre ritme biològic.

Actuem

La web RISCTOX ens ofereix una base de dades sobre substàncies perilloses que pretén donar informació sobre els riscos per a la salut i el medi de les substàncies químiques presents en els productes. També ofereix recomanacions d'actuació. En el mercat hi ha aparells de mesura per gairebé tots aquests factors. Podem contractar alguna empresa especialitzada, o llogar equips. Hi ha molts aparells de mesura que són també molt accessibles, cal tenir clar què és el que volem mesurar i controlar.

En obra nova, el Codi Tècnic de l'Edificació, dóna algunes indicacions de com cal fer els edificis nous per aconseguir un espai interior més saludable. En cas de rehabilitacions, a vegades podem trobar que certes actuacions seran difícils d'executar, aquí es necessita l'expertesa i coneixements del tècnic per avaluar i escollir les accions que poden tenir una relació cost – resultat millor.

Tanmateix, els límits permesos són molt dispars, segons l'organisme que elabora la normativa, cosa que no ajuda a l'hora de projectar solucions. Cal fer servir el sentit comú, apostar al màxim per materials amb menys compostos químics, dissenyar solucions pensant en els efectes sobre la salut i de fàcil manteniment.